Brief aan bewoners inzake de transitiescan "Proeftuin Gasvrij" Limbrichterveld


                                                                                                                Sittard-Geleen, 4 februari 2019

Geachte heer, mevrouw, 

In december hebben we u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld. We kijken terug op twee drukbezochte avonden, waarin we u als inwoner, samen met Het Groene Net, hebben meegenomen in de plannen om met elkaar de wijk aardgasvrij te maken. We hebben ook uitgelegd dat we hiermee beginnen in Limbrichterveld Noord (het deel van de wijk tussen de Tunnelstraat, Bradleystraat en Eisenhowerstraat). Van beide informatiebijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. U vindt deze op www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij onder de kop ‘Handige links en downloads’.

Transitiescan

Sinds de bijeenkomsten is een groot aantal transitiescans aangevraagd en ingepland. Zoals toegelicht geeft deze scan inzicht in de maatregelen die nodig zijn om uw eigen woning of winkel aardgasvrij te maken. De energiecoaches van Dubbel Duurzaam, die de scans uitvoeren, starten in februari met het plannen van afspraken.

Heeft u als inwoner van Limbrichterveld Noord de scan nog niet aangevraagd? Vraag deze dan alsnog aan! De scan is gratis en verplicht u tot niets. De uitkomsten helpen u om een afgewogen keuze te maken om aan de proeftuin deel te nemen - en dus ook samen met uw buurtbewoners de overstap te maken naar een woning zonder aardgas.

U beslist zelf

Deelname aan de proeftuin is niet verplicht, u beslist zelf. Natuurlijk zijn er wel aantrekkelijke voordelen aan deze collectieve aanpak verbonden. Zo wordt de subsidie van het Rijk niet alleen gebruikt om het ondergrondse warmtenet van Het Groene Net in de wijk verder uit te breiden. Oók de kosten voor het isoleren van uw pand, het aanpassen van de meterkast, het vervangen van de kookplaat en het verwijderen van de gasaansluiting zijn grotendeels in het subsidiebedrag inbegrepen.

Overigens helpen de uitkomsten van de transitiescans ons ook inzicht te krijgen in het aantal huishoudens dat daadwerkelijk aan de proeftuin meedoet. Deze informatie is onder meer relevant voor de verdere uitwerking van het plan en het verdelen van het subsidiebedrag. U kunt de transitiescan eenvoudig aanvragen bij Dubbel Duurzaam: www.dubbel-duurzaam.nl (klik op de blauwe button ‘Transitiescan Limbrichterveld’). 

Vragen

In de voorbije weken zijn ook al de nodige vragen beantwoord die via het e-mailadres aardgasvrij@sittard-geleen.nl zijn gesteld. We willen nogmaals benadrukken dat we in deze fase nog niet op alle vragen een antwoord hebben. We doen ons best om de gevraagde informatie zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.

Tot slot

We houden u op de hoogte over ontwikkelingen binnen de proeftuin. Op de website www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij vindt u de actuele stand van zaken, nieuwe informatie wordt toegevoegd zodra deze beschikbaar is. Informatie die relevant is voor inwoners van Limbrichterveld Noord, wordt voortaan alleen nog in dit deel van de wijk verspreid.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,

namens dezen,

Teammanager Economische ontwikkeling,

Mevrouw Mr. H.I.A.M. Pereboom

free css templates