PROEFTUIN AARDGASVRIJ LIMBRICHTERVELD
Sittard-Geleen wordt aardgasvrij, net als de rest van Nederland. Dat betekent dat voor 2050 alle woningen en panden in de gemeente aan een andere energiebron dan aardgas moeten worden aangesloten om te verwarmen, koken en douchen.
Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk samen in actie te komen; óók als er nog niet voor alle uitdagingen een pasklare oplossing ligt. We beginnen daarom nu, in de vorm van een proeftuin. Dat doen we in de wijk Limbrichterveld, waar al gebruik wordt gemaakt van restwarmte van Het Groene Net.
Proeftuin 
Het Rijk stelde vorig jaar 120 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de ‘Proeftuin aardgasvrije wijken’. Sittard-Geleen is één van de 27 gemeenten die subsidie krijgt om een deel van Limbrichterveld aardgasvrij te maken. Het gaat om het noordelijke deel van de wijk, dat is begrensd door de Tunnelstraat/Limbrichterweg, Bradleystraat en Eisenhowerstraat. De subsidie, een bedrag van 4,8 miljoen, wordt onder meer ingezet om hier het bestaande, ondergrondse warmtenet van Het Groene Net uit te breiden.
Limbrichterveld Zuid
Woont u in Limbrichterveld Zuid? De gemeente wil ook voor dit deel van de wijk subsidie aanvragen. Zodra het Rijk hiervoor de mogelijkheid biedt, informeren we u hierover.

Deelname is vrijwillig, u beslist zelf
Deelname aan de proeftuin is niet verplicht, u beslist zelf. Natuurlijk zijn er wel aantrekkelijke voordelen aan deze collectieve aanpak verbonden. Zo zijn de kosten voor het isoleren van uw pand (denk aan isolatie van het dak, de vloer of de muren), het aanpassen van de meterkast, het vervangen van de kookplaat en het verwijderen van de gasaansluiting grotendeels in het subsidiebedrag inbegrepen.

Gratis Transitiescan Limbrichterveld Noord
Om te weten welke maatregelen nodig zijn om uw woning of winkel aardgasvrij te maken, kunt u als inwoner van Limbrichterveld Noord een gratis transitiescan laten uitvoeren. De scan wordt uitgevoerd door energiecoaches van Dubbel Duurzaam. De scan verplicht u tot niets, maar de uitkomsten helpen u een afgewogen keuze te maken om aan de proeftuin deel te nemen - en dus ook samen met uw buurtbewoners de overstap te maken naar een woning zonder aardgas.

Wilt u een afspraak maken voor de gratis Transitiescan?
Als inwoner van Limbrichterveld Noord kunt u zich op twee manieren aanmelden:
• Via de website: www.dubbel-duurzaam.nl
Klik op de blauwe button ‘Transitiescan Limbrichterveld Noord’
• Telefonisch via nummer 06 - 2844 9785
Planning proeftuin 
Als alle scans zijn uitgevoerd, starten we dit voorjaar met het isoleren van de woningen. In de winter start de verdere aanleg van het warmtenet. Naar verwachting worden medio 2020 de meterkast en kookplaat aangepast en vanaf 2021 de gasaansluitingen verwijderd.
Vragen of suggesties? 
We vinden het belangrijk de overgang naar aardgasvrij wonen samen te maken, want zonder de betrokkenheid van u als inwoner of ondernemer in de wijk redden we het niet. Het gaat immers om veranderingen in uw wijk, in uw woning.
E-mail
Heeft u vragen over deze proeftuin, tips of suggesties om de overgang in goede banen te leiden? Laat het ons weten via: aardgasvrij@sittard-geleen.nl.
Houd er rekening mee dat we niet alle vragen direct kunnen beantwoorden, sommige antwoorden worden pas later in het proces duidelijk. We doen natuurlijk wel ons best u zo snel en goed mogelijk te informeren.
Sociaal Plein
U kunt met vragen ook binnenlopen bij het Sociaal Plein in Buurtcentrum Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724. Dat kan op:
• dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
• woensdag van 13.00 – 15.00 uur
Meer informatie en handige websites 
Op de website www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij vindt u de actuele stand van zaken, nieuwe informatie wordt toegevoegd zodra deze beschikbaar is.
Andere handige websites:
• www.hetgroenenet.nl
• www.dubbel-duurzaam.nl
• www.hierverwarmt.nl


easy web maker