free site creation software
oprichting Wijkplatform

Op 22 september 2008 is de "Stichting Wijkplatform Limbrichterveld" officieel opgericht.

Doelstelling van het Wijkplatform
Doel van wijkgericht werken is het verbeteren van de leefbaarheid door:
1. bevorderen van sociale betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid bij de wijk/buurt en haar bewoners
2. bevorderen van goede communicatie en samenwerking tussen gemeente, bewoners / wijkcomités en externe organisaties gericht op wijk gerelateerde onderwerpen
3. in standhouden / verbeteren van het fysieke wijkbeheer (grijs en groen)
4. bevorderen van een voorzieningenniveau dat past bij de behoefte van de wijk

Overlegvormen
Het wijkplatform vergadert drie keer per jaar intern en heeft drie keer per jaar overleg met gemeente en externe organisaties, zoals woningcorporatie, wijkagent en partners in welzijn.
Gezien het grote aantal scholen in de wijk, vindt het overleg met de scholen afzonderlijk en plaats.
Overleg van het Wijkplatform met de bewoners wordt door middel van een uitnodiging in het Wijkblad, in de Nieuwsflits en op de website kenbaar gemaakt.

Communicatie
Het wijkplatform communiceert met de bewoners van de wijk, voornamelijk door middel van het Wijkblad en in de Nieuwsflits, dat maandelijks omstreeks de 15e verschijnt, maar ook bij georganiseerde activiteiten in de wijk.  Het Wijkplatform heeft een eigen website, waarin alle bijzonderheden m.b.t. wijkaangelegenheden vermeld worden. Maar ook maakt het Wijkplatform gebruik van social media zoals onder andere Facebook.

Samenstelling van het Wijkplatform
Het platform is samengesteld uit een zevental leden, die verspreid in de wijk woonachtig zijn.
Op deze wijze worden de belangen van zoveel mogelijk bewoners van de wijk in het wijkplatform en daar buiten behartigd.
Binnen het wijkplatform, zijn de taken zoals voorzitter, secretaris en penningmeester verdeeld.

Activiteiten
Het wijkplatform is op velerlei gebied actief om de leefbaarheid in de wijk Limbrichterveld te verbeteren. Het neemt deel aan activiteiten, die door interne en externe organisaties in de wijk georganiseerd worden.

Het Wijkplatform is nadrukkelijk geen klachtenbureau. Voor klachten, waarvoor de gemeente aansprakelijk is, kunt U contact opnemen met het servicenummer 046-4777777 of 14046.

Wij staan open voor suggesties of ideeën welke leiden tot verbetering van de leefbaarheid in de wijk Limbrichterveld. Op de contactpagina leest U hoe wij zijn te bereiken.


© Copyright 2017 wijkplatform Limbrichterveld - All Rights Reserved - created by AdB