free website templates

Rattenplaag in LimbrichterveldBeste Buurtbewoners,

In onze wijk is momenteel overlast van ratten. De gemeente Sittard-Geleen heeft actie ondernomen ter bestrijding van de ratten. Men is bezig te lokaliseren waar de ratten zich ophouden cq nestelen. Er worden lekkages in riolen gedicht en kleppen van straatkolken vervangen. Ook worden de ratten met vergif gevoerd. De aanwezigheid van ratten geeft veel overlast en kan een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Om de ratten afdoende te bestrijden is de hulp van de buurtbewoners nodig.

Deze hulp kan bestaan uit:
Zet geen drinkwater voor vogels in uw tuin of op uw balkon.
Voer geen vogels.
Laat geen vuilnis zakken in uw tuin liggen.
Gooi geen voedingsresten in groenvoorzieningen zoals bv het klokkenhuis van een appel en zeker geen etensresten.
Zorg er voor dat de ratten geen nesten kunnen bouwen in uw tuin.

Meld via 14046 of via de buiten beter app als u ratten ziet lopen.

Met vriendelijke groet, 

Wijkplatform Limbrichterveld,

Ger Brouwers, voorzitter
Jacques Stienen, Secretaris


Mobirise

© Copyright 2017 wijkplatform Limbrichterveld - All Rights Reserved - created by AdB